Jagiellonian University Repository

Ramy prawne oraz ich konsekwencje dla działań media relations w polskiej administracji publicznej

pcg.skipToMenu

Ramy prawne oraz ich konsekwencje dla działań media relations w polskiej administracji publicznej

Show full item record

dc.contributor.author Pałetko, Tomasz [USOS41728] pl
dc.date.accessioned 2016-05-31T06:34:24Z
dc.date.available 2016-05-31T06:34:24Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27179
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ramy prawne oraz ich konsekwencje dla działań media relations w polskiej administracji publicznej pl
dc.title.alternative Legal frameworks and consequences of media relations in the Polish public administration sector pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-38 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 37-38 pl
dc.identifier.weblink http://projekty.doktoranci.uj.edu.pl/materialy/zn/zn-spo%C5%82-8.pdf#page=27 pl
dc.abstract.pl W artykule poruszane są zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dla polskich realiów media relations w obszarze administracji publicznej. Celem autora jest wskazanie najważniejszych norm i wytycznych, co ma pomagać w chronieniu organizacji i jej członków przed potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą powstać chociażby w związku z brakiem wiedzy na temat powinności w komunikowaniu się z otoczeniem. Mogą one zaistnieć w trakcie realizowania niedoskonałej polityki informacyjnej. Praca daje też wgląd w podstawowe prawa przysługujące osobom i organizacjom w przypadku, gdy padną one ofiarą zachowań niezgodnych ze stosownymi przepisami i normami etycznymi właściwymi public relations. Wskazuje też na najważniejsze dobre praktyki i zalecenia płynące z bogatego doświadczenia, jakie zdążył zgromadzić obszar nauki związany ze stosowaniem public relations. pl
dc.abstract.en The paper is devoted to the legal frameworks of media relations in the Polish public administration sector. The aim of the paper is to present the most important norms and guidelines, as they might help various organizations and their members to avoid potential risks of flawed communication policies. The paper also offers insight into fundamental rights of persons and organizations protecting them if they happen to fall victim to inappropriate behaviour. Furthermore, it indicates the best practices and recommendations grounded in research on public relations. pl
dc.subject.pl public relations pl
dc.subject.pl media relations pl
dc.subject.pl administracja publiczna pl
dc.subject.pl rzecznik prasowy pl
dc.subject.pl polityka informacyjna pl
dc.subject.pl media pl
dc.subject.pl urzędnik pl
dc.subject.pl obywatel pl
dc.subject.pl informacja pl
dc.subject.pl dziennikarz pl
dc.subject.en public relations pl
dc.subject.en media relations pl
dc.subject.en public administration pl
dc.subject.en spokesman pl
dc.subject.en information policy pl
dc.subject.en media pl
dc.subject.en official pl
dc.subject.en citizen pl
dc.subject.en information pl
dc.subject.en journalist pl
dc.description.number 8 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-23 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska