Jagiellonian University Repository

Bipartite quantum measurements with optimal single-sided distinguishability

pcg.skipToMenu

Bipartite quantum measurements with optimal single-sided distinguishability

Show full item record

dc.contributor.author Czartowski, Jakub [USOS212954] pl
dc.contributor.author Życzkowski, Karol [SAP11011566] pl
dc.date.accessioned 2021-05-19T10:00:39Z
dc.date.available 2021-05-19T10:00:39Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271537
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Bipartite quantum measurements with optimal single-sided distinguishability pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 5 pl
dc.identifier.doi 10.22331/q-2021-04-26-442 pl
dc.identifier.eissn 2521-327X pl
dc.title.journal Quantum pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki Teoretycznej pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 442 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa