Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Evidence of momentum dependent hybridization in ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Starowicz Paweł
Kurleto, Rafał
Goraus, Jerzy
Schwab, Holger
Szlawska, Maria
Forster, Frank
Szytuła Andrzej
Vobornik, Ivana
Kaczorowski, Dariusz
Reinert, Friedrich

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Starowicz Paweł
Kurleto, Rafał
Goraus, Jerzy
Schwab, Holger
Szlawska, Maria
Forster, Frank
Szytuła Andrzej
Vobornik, Ivana
Kaczorowski, Dariusz
Reinert, Friedrich

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Starowicz Paweł
Kurleto, Rafał
Goraus, Jerzy
Schwab, Holger
Szlawska, Maria
Forster, Frank
Szytuła Andrzej
Vobornik, Ivana
Kaczorowski, Dariusz
Reinert, Friedrich