Jagiellonian University Repository

Tuning the photoelectrochemical properties of narrow band gap nanoporous anodic $SnO_x$ films by simple soaking in water

pcg.skipToMenu

Tuning the photoelectrochemical properties of narrow band gap nanoporous anodic $SnO_x$ films by simple soaking in water

Show full item record

dc.contributor.author Gurgul, Magdalena [USOS203188] pl
dc.contributor.author Kozieł, Marcin [SAP14000686] pl
dc.contributor.author Zaraska, Leszek [SAP14002260] pl
dc.date.accessioned 2021-05-14T12:04:23Z
dc.date.available 2021-05-14T12:04:23Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271152
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Tuning the photoelectrochemical properties of narrow band gap nanoporous anodic $SnO_x$ films by simple soaking in water pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/1996-1944/14/7/1777/htm pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.3390/ma14071777 pl
dc.identifier.eissn 1996-1944 pl
dc.title.journal Materials pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-05-05 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 1777 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa