Jagiellonian University Repository

Dwudzieste piąte Forum Młodych Historyków Prawa "Identity, Citizenship, and Legal History"

pcg.skipToMenu

Dwudzieste piąte Forum Młodych Historyków Prawa "Identity, Citizenship, and Legal History"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa