Jagiellonian University Repository

By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek… Przemówienie podczas konferencji "Łączą nas źródła" w dniu 19 września 2019 r.

pcg.skipToMenu

By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek… Przemówienie podczas konferencji "Łączą nas źródła" w dniu 19 września 2019 r.

Show full item record

dc.contributor.author Grodziski, Stanisław pl
dc.date.accessioned 2021-05-10T14:13:33Z
dc.date.available 2021-05-10T14:13:33Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/270916
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek… Przemówienie podczas konferencji "Łączą nas źródła" w dniu 19 września 2019 r. pl
dc.title.alternative To hear old Dąbrowski’s Mazurek... Speech at the conference "Sources connect us", September 19th, 2019 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 101-103 pl
dc.identifier.weblink https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2020/Tom-13-Zeszyt-1-2020/art/16387/ pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20844131KS.20.008.11774 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-10 pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa