Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Free \leftarrow bound and bound \leftarrow bound ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Koperski Jarosław
Urbańczyk Tomasz
Krośnicki, Marek
Strojecki, Marcin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Koperski Jarosław
Urbańczyk Tomasz
Krośnicki, Marek
Strojecki, Marcin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Koperski Jarosław
Urbańczyk Tomasz
Krośnicki, Marek
Strojecki, Marcin