Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Free \leftarrow bound and bound \leftarrow bound profiles in excitation spectra of the B^{3}1 \leftarrow X^{1}0^{+} transition in CdNg (Ng = noble gas) complexes

Free \leftarrow bound and bound \leftarrow bound ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach