Jagiellonian University Repository

Determinants of schizophrenia endophenotypes based on neuroimaging and biochemical parameters

pcg.skipToMenu

Determinants of schizophrenia endophenotypes based on neuroimaging and biochemical parameters

Show full item record

dc.contributor.author Bryll, Amira [SAP20001830] pl
dc.contributor.author Krzyściak, Wirginia [SAP20002377] pl
dc.contributor.author Karcz, Paulina [SAP20010975] pl
dc.contributor.author Pilecki, Maciej [SAP20001406] pl
dc.contributor.author Śmierciak, Natalia [SAP20017478] pl
dc.contributor.author Szwajca, Marta [SAP20016099] pl
dc.contributor.author Skalniak, Anna [SAP20013474] pl
dc.contributor.author Popiela, Tadeusz [SAP20001360] pl
dc.date.accessioned 2021-04-29T09:31:59Z
dc.date.available 2021-04-29T09:31:59Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/270397
dc.language eng pl
dc.relation.uri *
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Determinants of schizophrenia endophenotypes based on neuroimaging and biochemical parameters pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2227-9059/9/4/372
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 20
dc.identifier.doi 10.3390/biomedicines9040372 pl
dc.identifier.eissn 2227-9059 pl
dc.title.journal Biomedicines pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-04-13 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Diagnostyki Medycznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Radiologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Endokrynologii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 372 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; 2021-04-01 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 103521
dc.cm.date 2021-05-01
.pointsMNiSW [2021 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa