Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Imidazopyridine-Based 5-HT6 Receptor Neutral Antagonists ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Farmaceutyczny Not affiliated
Vanda, David
Canale Vittorio
Chaumont-Dubel, Severine
Kurczab, Rafał
Satała, Grzegorz
Koczurkiewicz-Adamczyk Paulina
Krawczyk, Martyna
Pietruś, Wojciech
Blicharz Klaudia
Pękala Elżbieta
Bojarski, Andrzej J.
Popik Piotr
Marin, Philippe
Soural, Miroslav
Zajdel Paweł

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Farmaceutyczny
Vanda, David
Canale Vittorio
Chaumont-Dubel, Severine
Kurczab, Rafał
Satała, Grzegorz
Koczurkiewicz-Adamczyk Paulina
Krawczyk, Martyna
Pietruś, Wojciech
Blicharz Klaudia
Pękala Elżbieta
Bojarski, Andrzej J.
Popik Piotr
Marin, Philippe
Soural, Miroslav
Zajdel Paweł

Author's area of expertise

author/editor Wydział Farmaceutyczny
Vanda, David
Canale Vittorio
Chaumont-Dubel, Severine
Kurczab, Rafał
Satała, Grzegorz
Koczurkiewicz-Adamczyk Paulina
Krawczyk, Martyna
Pietruś, Wojciech
Blicharz Klaudia
Pękala Elżbieta
Bojarski, Andrzej J.
Popik Piotr
Marin, Philippe
Soural, Miroslav
Zajdel Paweł