Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Słowo wstępneAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Tacik Przemysław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Tacik Przemysław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Tacik Przemysław