Jagiellonian University Repository

Hertz czyli potrzeba ładu

Hertz czyli potrzeba ładu

Show full item record

dc.contributor.author Urbanowski, Maciej [SAP11015329] pl
dc.date.accessioned 2016-05-25T09:33:02Z
dc.date.available 2016-05-25T09:33:02Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0208-9130 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27005
dc.language pol pl
dc.title Hertz czyli potrzeba ładu pl
dc.title.alternative Hertz or need for order pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 28-29 pl
dc.description.additional Na marginesie: Paweł Hertz/Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Korespondencja, t. I-II, przepisali, opracowali i w tom ułożyli Agnieszka i Robert Papiescy, „Zeszyty Literackie”, Warszawa 2016. Paginacja dotyczy dodatku Plus-Minus nr 20 (1211) pl
dc.identifier.weblink http://archiwum.rp.pl/artykul/1308382-Hertz-czyli-potrzeba-ladu.html pl
dc.subject.pl Paweł Hertz pl
dc.subject.pl Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie pl
dc.subject.pl korespondencja pl
dc.subject.pl klasycyzm pl
dc.subject.pl konserwatyzm pl
dc.subject.en Paweł Hertz pl
dc.subject.en Anna and Jarosław Iwaszkiewiczowie pl
dc.subject.en Polish literature pl
dc.subject.en epistolography pl
dc.subject.en classicism pl
dc.subject.en conservatism pl
dc.description.number 112 (10445) pl
dc.description.publication 0,49 pl
dc.identifier.eissn 1689-2445 pl
dc.title.journal Rzeczpospolita pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-21 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)