Jagiellonian University Repository

Does our universe prefer exotic smoothness?

pcg.skipToMenu

Does our universe prefer exotic smoothness?

Show full item record

dc.contributor.author Asselmeyer-Maluga, Torsten pl
dc.contributor.author Król, Jerzy pl
dc.contributor.author Miller, Tomasz [SAP14034851] pl
dc.date.accessioned 2021-04-26T12:35:12Z
dc.date.available 2021-04-26T12:35:12Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0865-4824 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269798
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Does our universe prefer exotic smoothness? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.subject.en exotic R4 and cosmology pl
dc.subject.en space topology changes pl
dc.subject.en exotic K3 pl
dc.subject.en spacetime pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.3390/sym12010098 pl
dc.identifier.eissn 2226-1877 pl
dc.title.journal Symmetry pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. współpracy międzynarodowej : Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 98 pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa