Jagiellonian University Repository

Spatiotemporal analysis of hydration mechanism in sodium alginate matrix tablets

pcg.skipToMenu

Spatiotemporal analysis of hydration mechanism in sodium alginate matrix tablets

Show full item record

dc.contributor.author Juszczyk, Ewelina pl
dc.contributor.author Kulinowski, Piotr pl
dc.contributor.author Baran, Ewelina pl
dc.contributor.author Birczyński, Artur pl
dc.contributor.author Majda, Dorota [SAP11018407] pl
dc.contributor.author Garcia-Montoya, Encarna pl
dc.contributor.author Pérez-Lozano, Pilar pl
dc.contributor.author Suñé-Negre, Josep M. pl
dc.contributor.author Węglarz, Władysław P. pl
dc.contributor.author Dorożyński, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2021-04-22T13:07:15Z
dc.date.available 2021-04-22T13:07:15Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269601
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Spatiotemporal analysis of hydration mechanism in sodium alginate matrix tablets pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/1996-1944/14/3/646/htm pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.3390/ma14030646 pl
dc.identifier.eissn 1996-1944 pl
dc.title.journal Materials pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-04-22 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Technologii Chemicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 646 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa