Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sytuacje granicze : szczególne spotkanie pedagogiki i pedagogii

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Polak, Krzysztof [SAP11013895]

pl
dc.contributor.editor

Wiśniewska, Jolanta

pl
dc.date.accessioned

2016-05-24T13:43:33Z

dc.date.available

2016-05-24T13:43:33Z

dc.date.issued

2015

pl
dc.identifier.isbn

978-83-7789-381-4

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26959

dc.language

pol

pl
dc.title

Sytuacje granicze : szczególne spotkanie pedagogiki i pedagogii

pl
dc.title.alternative

Borderline situations : unique encounter of education and pedagogy

pl
dc.type

BookSection

pl
dc.pubinfo

Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

pl
dc.description.physical

24-32

pl
dc.abstract.pl

Autor analizuje istotę sytuacji granicznych z perspektywy pedagogii, rozumianej jako praktyka edukacyjna oraz pedagogiki, traktowanej jako naukowa refleksja o człowieku. Kategoria sytuacji grnicznych traktowana jest jako rama łącząca pedagogię z pedagogiką. W nich uwidacznia się mądrość człowieka i jego zdolność radzenia sobie z ich nieuchronnością. Powstaje pytanie, czy jesteśmy w stanie przygotować się na takie spotkanie. Odpowiedź jest wciąż otwarta, choć pokazana w tekście zmiana orientacji naszego życia z "dążenia do realizacji celów" na "bycie w drodze" pozwala na umiarkowany optymizm.

pl
dc.abstract.en

The author analyzes the essence of border situations from the perspective of pedagogics, understood as an educational and upbringing practice and pedagogy treated as a scientific reflection on the man. Category of border situation is treated as a frame linking pedagogy with pedagogics. Man's wisdom and his ability to cope with its inevitability reveals in it. The question is whether we are able to prepare for such a meeting. The answer is still open, although shown in the text reorientation of our lives from "the pursuit of the objectives" on " being on the road" allows for moderate optimism.

pl
dc.subject.pl

sytuacja graniczna

pl
dc.subject.pl

pedagogia

pl
dc.subject.pl

pedagogika

pl
dc.subject.pl

metafory życia

pl
dc.subject.en

border situation

pl
dc.subject.en

pedagogics

pl
dc.subject.en

pedagogy

pl
dc.subject.en

life metaphors

pl
dc.description.series

Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego

pl
dc.description.publication

0,5

pl
dc.title.container

Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia

pl
dc.language.container

pol

pl
dc.affiliation

Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki

pl
dc.subtype

Article

pl
dc.rights.original

bez licencji

pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki