Jagiellonian University Repository

Aksjologia audiowizualności (cz. 2) : rozważania teoretyków i praktyków podczas seminarium w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (15.03.2019)

pcg.skipToMenu

Aksjologia audiowizualności (cz. 2) : rozważania teoretyków i praktyków podczas seminarium w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (15.03.2019)

Show full item record

dc.contributor.author Flont, Mateusz [USOS151619] pl
dc.date.accessioned 2021-04-19T13:07:23Z
dc.date.available 2021-04-19T13:07:23Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269282
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Aksjologia audiowizualności (cz. 2) : rozważania teoretyków i praktyków podczas seminarium w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (15.03.2019) pl
dc.title.alternative Axiology of audiovisualness (part 2) : considerations of theoreticians and practitioners during the seminar at the Institute of Journalism, Media and Social Communication Jagiellonian University (15/03/2019) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-131 pl
dc.identifier.weblink https://kmt.uksw.edu.pl/aksjologia-audiowizualnosci-2-artykul pl
dc.abstract.pl Poniższy tekst jest sprawozdaniem z seminarium naukowego, które odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poruszano na nim tematy wartości, które są przekazywane w mediach, filmach, literaturze, języku i szeroko pojętej sztuce. Oprócz przedstawienia referatów umieszczono również zapis dyskusji, które odbywały się między każdym wystąpieniem. pl
dc.abstract.en The following text is a report from a scientific seminar that took place at the Jagiellonian University. It touched upon themes of values that are transmitted in the media, films, literature, language and broadly understood art. In addition to presenting the papers, there was also a presentation of discussions that took place between each speech. pl
dc.subject.pl wartości pl
dc.subject.pl audiowizualność pl
dc.subject.pl media pl
dc.subject.pl obraz rzeczywistości pl
dc.subject.en values pl
dc.subject.en audiovisualness pl
dc.subject.en media pl
dc.subject.en image of reality pl
dc.description.number 1 (44) pl
dc.description.publication 2,1 pl
dc.identifier.doi 10.21697/kmt.44.7 pl
dc.identifier.eissn 2081-8971 pl
dc.title.journal Kultura, Media, Teologia pl
dc.title.volume Poszukiwanie dobra, prawdy i piękna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-04-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki o komunikacji społecznej i mediach pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa