Jagiellonian University Repository

Apolityczność czy sprawiedliwość proceduralna? : zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości na tle innych instytucji publicznych w Polsce

pcg.skipToMenu

Apolityczność czy sprawiedliwość proceduralna? : zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości na tle innych instytucji publicznych w Polsce

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0