Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Głos prywatny w przestrzeni publicznejPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Bal Ewa
Baluch Wojciech
Wojnowski Konrad

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Bal Ewa
Baluch Wojciech
Wojnowski Konrad

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Bal Ewa
Baluch Wojciech
Wojnowski Konrad