Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Desilication of highly siliceous zeolite ZSM-5 with ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Tarach Karolina
Góra-Marek Kinga
Drozdek Marek
Kuśtrowski Piotr
Datka Jerzy
Martinez Triguero, Joaquín
Rey, Fernando

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Tarach Karolina
Góra-Marek Kinga
Drozdek Marek
Kuśtrowski Piotr
Datka Jerzy
Martinez Triguero, Joaquín
Rey, Fernando

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Tarach Karolina
Góra-Marek Kinga
Drozdek Marek
Kuśtrowski Piotr
Datka Jerzy
Martinez Triguero, Joaquín
Rey, Fernando