Jagiellonian University Repository

Kulturowy pejzaż polskich miast : przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic

pcg.skipToMenu

Kulturowy pejzaż polskich miast : przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic

Show full item record

dc.contributor.author Klekotko, Marta [SAP13037482] pl
dc.contributor.author Stępniak, Marcin pl
dc.contributor.author Szklarczyk, Dariusz [SAP13016724] pl
dc.contributor.author Kubecka, Magdalena pl
dc.contributor.editor Klekotko, Marta [SAP13037482] pl
dc.contributor.editor Navarro, Clemente J. pl
dc.date.accessioned 2016-05-24T06:36:46Z
dc.date.available 2016-05-24T06:36:46Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3969-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26846
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Kulturowy pejzaż polskich miast : przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic pl
dc.title.alternative Cultural landsape of Polish cities : the cases of Warsaw, Krakow and Katowice pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 161-230 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Różne przestrzenie poprzemysłowych miast dostarczają odmiennych możliwości konsumpcji kulturowej i stwarzają odmienne nisze dla rozwoju przemysłów kultury. Rozdział przedstawia wyniki analizy wewnętrznego zróżnicowania scen kulturowych w trzech polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Katowicach. Autorzy dokonują w nim opisu pejzażu kulturowego badanych miast podejmują w nim próbę wyjaśnienia ich wewnętrznej dynamiki kulturowej. pl
dc.abstract.en Various spaces of post-industrial cities provide different opportunities for cultural consumption and create different niches for the development of cultural industries. The chapter presents the results of the analysis of the diversity of the cultural scenes in three Polish cities: Warsaw, Krakow and Katowice. The authors describe cultural landscape of these cities and make an attempt to explain their cultural dynamics. pl
dc.subject.pl pejzaż kulturowy miasta pl
dc.subject.pl kulturowe studia miejskie pl
dc.subject.pl wymiary kulturowe miasta pl
dc.subject.pl charakter kulturowy miasta pl
dc.subject.pl przemysły kreatywne pl
dc.subject.pl klastry kulturowe pl
dc.subject.pl przemysły kulturowe pl
dc.subject.pl miasto kreatywne pl
dc.subject.pl sceny miejskie pl
dc.subject.pl strategie rozwoju miasta pl
dc.subject.pl potencjał kulturowy miasta pl
dc.subject.en cultural landscape pl
dc.subject.en urban studies pl
dc.subject.en cultural industries pl
dc.subject.en creative industry pl
dc.subject.en creative city pl
dc.subject.en cultural scenes pl
dc.subject.en cultural policies pl
dc.subject.en cultural potential of city pl
dc.subject.en cultural strategies pl
dc.subject.en cultural districts pl
dc.subject.en cultural clusters pl
dc.subject.en cultural character of the city pl
dc.description.publication 4,37 pl
dc.title.container Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych