Jagiellonian University Repository

Obserwuj, reaguj, odkrywaj : permakultura przeciw agrologistyce

pcg.skipToMenu

Obserwuj, reaguj, odkrywaj : permakultura przeciw agrologistyce

Show full item record

dc.contributor.author Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.date.accessioned 2021-03-31T08:43:14Z
dc.date.available 2021-03-31T08:43:14Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0860-6668 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268421
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Obserwuj, reaguj, odkrywaj : permakultura przeciw agrologistyce pl
dc.title.alternative Watch, react, discover : permaculture against agrologistics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-40 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 39-40 pl
dc.abstract.pl Artykuł został poświęcony potencjałowi permakultury jako praktyki wykraczającej poza formy trwałego (zrównoważonego) rolnictwa. Autorka wskazuje w nim na to, że zestaw odpowiedzi na aktualne kryzysy ekologiczne wypracowanych w ramach permakultury zawsze zależy od kontekstów konkretnego ekosystemu, opartych na elastyczności i nie kieruje się dogmatycznymi przesłankami w rozwiązywaniu problemów. Permakultura jest zatem nie tylko praktyką nakierowaną równocześnie na uprawę ziemi w zrównoważony sposób i na wzmacnianie obfitości plonów, lecz także na utrzymywanie związków z dawnymi formami postępowania protonaukowego, często inspirowanymi przez rdzenne formy wytwarzania wiedzy. Proponuje więc postrzeganie etyki i podejścia permakulturowego jako „misji bez misji” i przeciwstawia je nowoczesnemu przekonaniu o tym, co ustanawia społecznie progresywne i ekologicznie sensowne działanie. pl
dc.abstract.en In my article I aim at discovering how the potential of permaculture reaches out beyond the sustainable form of agricultural activity. I pay attention to the set of answers given to the current ecological crises, emphasizing the context-dependent, flexible and non-dogmatic ways of solving problems. Permaculture not only is a kind of practice aimed simultaneously at cultivating the land in a sustainable way and giving priority to creating an abundance of crops, but it also accounts for regenerative forestry, soil-making and agricultural practices maintaining the relationships with the older forms of inquiry, often inspired by indigenous knowledge. Therefore, I propose to outline the permacultural ethics and approach as a "mission without mission" and I set it against the modernist assumptions of what constitutes a socially progressive and environmentally sound activity. pl
dc.subject.pl permakultura pl
dc.subject.pl kryzysy ekologiczne pl
dc.subject.pl agrologika pl
dc.subject.pl antropocen pl
dc.subject.pl transcdyscyplinarność pl
dc.subject.en permaculture pl
dc.subject.en ecological crises pl
dc.subject.en agrologistics pl
dc.subject.en anthropocen pl
dc.subject.en transdisciplinarity pl
dc.description.series Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661; 3859 pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 2-3 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.19195/0860-6668.23.2-3.3 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze pl
dc.title.volume Kultura misji pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)