Jagiellonian University Repository

Human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes, in contrast to adipose tissue-derived stromal cells, efficiently improve heart function in murine model of myocardial infarction

pcg.skipToMenu

Human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes, in contrast to adipose tissue-derived stromal cells, efficiently improve heart function in murine model of myocardial infarction

Show full item record

dc.contributor.author Stępniewski, Jacek [SAP14002998] pl
dc.contributor.author Tomczyk, Mateusz [SAP14012812] pl
dc.contributor.author Andrysiak, Kalina [USOS144868] pl
dc.contributor.author Kraszewska, Izabela [USOS160293] pl
dc.contributor.author Martyniak, Alicja [USOS195169] pl
dc.contributor.author Langrzyk, Agnieszka [USOS249979] pl
dc.contributor.author Kulik, Klaudia [USOS249994] pl
dc.contributor.author Wiśniewska, Ewa [USOS249983] pl
dc.contributor.author Jeż, Mateusz [USOS126399] pl
dc.contributor.author Florczyk-Soluch, Urszula [SAP13902819] pl
dc.contributor.author Polak, Katarzyna [SAP14043404] pl
dc.contributor.author Podkalicka, Paulina [USOS142870] pl
dc.contributor.author Kachamakova-Trojanowska, Neli [SAP12019380] pl
dc.contributor.author Józkowicz, Alicja [SAP11114690] pl
dc.contributor.author Jaźwa-Kusior, Agnieszka [SAP11019832] pl
dc.contributor.author Dulak, Józef [SAP11012135] pl
dc.date.accessioned 2021-03-29T12:43:02Z
dc.date.available 2021-03-29T12:43:02Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268238
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes, in contrast to adipose tissue-derived stromal cells, efficiently improve heart function in murine model of myocardial infarction pl
dc.type JournalArticle pl
dc.subject.en adipose-derived stromal cells pl
dc.subject.en human induced pluripotent stem cells pl
dc.subject.en myocardial infarction pl
dc.subject.en heme oxygenase-1 pl
dc.subject.en stromal cell-derived factor-1$\alpha$ pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 12 pl
dc.identifier.doi 10.3390/biomedicines8120578 pl
dc.identifier.eissn 2227-9059 pl
dc.title.journal Biomedicines pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biotechnologii Medycznej pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 578 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa