Jagiellonian University Repository

Szymon Mag w Dziejach Apostolskich (8,4-25) : miejsce narracji w strukturze księgi i jej znaczenie

pcg.skipToMenu

Szymon Mag w Dziejach Apostolskich (8,4-25) : miejsce narracji w strukturze księgi i jej znaczenie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska