Jagiellonian University Repository

Nekroperformans awangardy albo teoretyzowanie śmierci : projekt krytyczny Paula Manna

pcg.skipToMenu

Nekroperformans awangardy albo teoretyzowanie śmierci : projekt krytyczny Paula Manna

Show full item record

dc.contributor.author Boruszkowska, Iwona [SAP14016310] pl
dc.contributor.editor Boruszkowska, Iwona [SAP14016310] pl
dc.contributor.editor Kmiecik, Michalina [SAP14011038] pl
dc.contributor.editor Kornhauser, Jakub [SAP14011874] pl
dc.date.accessioned 2021-03-26T17:02:19Z
dc.date.available 2021-03-26T17:02:19Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4802-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268190
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Nekroperformans awangardy albo teoretyzowanie śmierci : projekt krytyczny Paula Manna pl
dc.title.alternative The necroperformance of the avant-garde or theorizing death : Paul Mann's critical project pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 223-233 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Studium krytyczne analizujące teorię końca awangardy Paulla Manna w odniesieniu do jego wizji śmierci awangardy. pl
dc.abstract.en A critical study analysing Paulo Mann's theory of the end of the avant-garde regarding his thoughts on the death of the avant-garde. pl
dc.subject.pl Paul Mann pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl teoria literatury pl
dc.subject.pl koniec sztuki pl
dc.subject.pl kryzys pl
dc.subject.pl śmierć pl
dc.subject.en Paul Mann pl
dc.subject.en avant-garde pl
dc.subject.en theory of literature pl
dc.subject.en end of art pl
dc.subject.en crisis pl
dc.subject.en death pl
dc.description.series Awangarda/Rewizje pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-7089-5 pl
dc.title.container Teorie awangardy : antologia tekstów pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
dc.sourceinfo liczba autorów 11; liczba stron 384; liczba arkuszy wydawniczych 20; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych