Jagiellonian University Repository

La mortelega grande, czyli "wielkie umieranie" : zaraza jako katastrofa (w) wyobraźni

pcg.skipToMenu

La mortelega grande, czyli "wielkie umieranie" : zaraza jako katastrofa (w) wyobraźni

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa