Jagiellonian University Repository

Niepewne ciała, niepewne umysły : doświadczenia immersyjne w teatrze słuchawek

pcg.skipToMenu

Niepewne ciała, niepewne umysły : doświadczenia immersyjne w teatrze słuchawek

Show full item record

dc.contributor.author Klich, Rosemary Napier pl
dc.contributor.editor Borowski, Mateusz [SAP11018837] pl
dc.contributor.editor Chaberski, Mateusz [SAP14015376] pl
dc.contributor.editor Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.date.accessioned 2021-03-17T09:35:13Z
dc.date.available 2021-03-17T09:35:13Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8138-080-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267615
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Niepewne ciała, niepewne umysły : doświadczenia immersyjne w teatrze słuchawek pl
dc.title.alternative Uncertain bodies, uncertain minds : immersive experiences in headphone theater pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 167-196 pl
dc.description.additional Monografia została przygotowana i wydana w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki "Sztuczne ciała/żywe maszyny w laboratorium sztuk performatywnych" pl
dc.description.series Dramat Współczesny. Interpretacje; 84 pl
dc.description.publication 1,88 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-8138-255-7 (pdf) pl
dc.title.container Niespodziewane alianse : sztuki performatywne jutra pl
dc.contributor.translator Chaberski, Mateusz [SAP14015376] pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl
dc.language.original eng pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa