Jagiellonian University Repository

Współczesne planowanie przestrzenne Krakowa : krótki zarys polityki miasta a model rozwoju miasta zwartego

pcg.skipToMenu

Współczesne planowanie przestrzenne Krakowa : krótki zarys polityki miasta a model rozwoju miasta zwartego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa