Jagiellonian University Repository

Konferencja naukowa "Wiedza - Komunikacja - Działanie : w procesie zmian", Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 15-16.10.2020 r.

pcg.skipToMenu

Konferencja naukowa "Wiedza - Komunikacja - Działanie : w procesie zmian", Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 15-16.10.2020 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa