Jagiellonian University Repository

Gra w literaturę : warunki produkcji literackiej w Polsce

pcg.skipToMenu

Gra w literaturę : warunki produkcji literackiej w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Palęcka, Alicja [USOS62057] pl
dc.date.accessioned 2016-05-21T13:12:21Z
dc.date.available 2016-05-21T13:12:21Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1895-975X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26702
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Gra w literaturę : warunki produkcji literackiej w Polsce pl
dc.title.alternative Game of literature : conditions of literary production in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 126-139 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2015/Numer-2-24-2015/art/5269/ pl
dc.abstract.pl Pośród respondentów i respondentek badań Pole literackie w Polsce po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu powszechne okazało się przekonanie, że uprawianie literatury nie przynosi korzyści finansowych - „na pisaniu się nie zarabia”. Pisarze i pisarki wykonują zatem szereg innych prac aby się utrzymać, lub są zatrudnione na stałym etacie. Prowadzą więc „podwójne życie”, jak nazywa je Bernard Lahire. Podwójne życie pisarzyautorów i pisarekautorek ma różne wymiary i wiąże się z różnorodnymi strategiami funkcjonowania w polu literackim. Tekst niniejszy stanowi opis warunków pracy literackiej w Polsce według narracji zebranych w 74 wywiadach. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to reflect on the 'double life' of writers in Poland. Bernard Lahire's concept is employed to clarify writers' position in the field of literature and in the system of work and employment. The article is based on qualitative data gathered during the project Pierre Bourdieu and Polish literature after 1989. Interviews with 74 Polish writers present the consequences of writers' unstable condition for literary production in Poland, main agents influencing their situation, as well as some, however scarce, ideas for systemic strategies of improvement. pl
dc.subject.pl produkcja literacka w Polsce pl
dc.subject.pl ruch pracowników kultury pl
dc.subject.pl podwójne życie pisarzy i pisarek pl
dc.subject.pl warunki pracy twórczej pl
dc.subject.en literary production in Poland pl
dc.subject.en double life' of writers pl
dc.subject.en condition of creative work pl
dc.subject.en self-organization pl
dc.subject.en cultural workers' movement pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843860PK.14.008.3526 pl
dc.identifier.eissn 2084-3860 pl
dc.title.journal Przegląd Kulturoznawczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-12 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych