Jagiellonian University Repository

Sign order in Slovenian Sign Language transitive and ditransitive sentences

pcg.skipToMenu

Sign order in Slovenian Sign Language transitive and ditransitive sentences

Show full item record

dc.contributor.author Pavlič, Matic pl
dc.date.accessioned 2021-03-10T13:06:17Z
dc.date.available 2021-03-10T13:06:17Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267025
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sign order in Slovenian Sign Language transitive and ditransitive sentences pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 199-220 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 218-220 pl
dc.abstract.pl Podstawowy szyk zdania w słoweńskim języku migowym (SZJ) to szyk podmiot-orzeczenie-dopełnienie (SVO). Wskazuje na to analiza zdań bez topikalizacji czy fokalizacji, zawierających czasowniki przechodnie i dwuprzechodnie, wyprodukowanych w trakcie zadania polegającego na opisie obrazów (Picture Description Task) przez informatorów, których pierwszym językiem jest SZJ. Dane pokazują również, że modalność wizualno-gestowa, z której korzysta SZJ, ma wpływ na linearyzację, ponieważ predykaty klasyfikujące oparte na modalności wizualnej wymagają użycia nacechowanego w tym języku szyku SOV. pl
dc.abstract.en The basic sign order in Slovenian Sign Language (SZJ) is Subject-Verb-Object (SVO). This is shown by analysing non-topicalised or focalised transitive and ditransitive sentences that were elicited from first language SZJ informants using Picture Description Task. The data further reveal that the visual-gestural modality, through which SZJ is transmitted, plays a role in linearization since visually influenced classifier predicates trigger the non-basic SOV sign order in this language. pl
dc.subject.pl szyk zdania/kolejność znaków pl
dc.subject.pl słoweński język migowy pl
dc.subject.pl czasowniki przechodnie pl
dc.subject.pl czasowniki dwuprzechodnie pl
dc.subject.pl konstrukcje klasyfikatorów pl
dc.subject.en word/sign order pl
dc.subject.en Slovenian Sign Language pl
dc.subject.en transitives pl
dc.subject.en ditransitives pl
dc.subject.en classifier constructions pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.20.009.13162 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa