Jagiellonian University Repository

Relacja uczelnia – gospodarka, prace Komitetu Polityki Naukowej i doświadczenia własne

pcg.skipToMenu

Relacja uczelnia – gospodarka, prace Komitetu Polityki Naukowej i doświadczenia własne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa