Jagiellonian University Repository

"Iconologies. Global Unity or/and Local Diversities in Art History", 23-25 maja 2019, Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : sprawozdanie z konferencji

pcg.skipToMenu

"Iconologies. Global Unity or/and Local Diversities in Art History", 23-25 maja 2019, Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : sprawozdanie z konferencji

Show full item record

dc.contributor.author Grzęda, Mateusz [SAP14011294] pl
dc.date.accessioned 2021-03-09T18:32:46Z
dc.date.available 2021-03-09T18:32:46Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0071-6723 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266906
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Iconologies. Global Unity or/and Local Diversities in Art History", 23-25 maja 2019, Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : sprawozdanie z konferencji pl
dc.title.alternative "Iconologies. Global Unity or/and Local Diversities in Art History", May 23-25, 2019, Cracow: National Museum in Cracow and Institute of Art History of the Jagiellonian University: conference report pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-104 pl
dc.description.number 18 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Folia Historiae Artium. Seria Nowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o sztuce pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska