Jagiellonian University Repository

"Iconologies. Global Unity or/and Local Diversities in Art History", 23-25 maja 2019, Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : sprawozdanie z konferencji

pcg.skipToMenu

"Iconologies. Global Unity or/and Local Diversities in Art History", 23-25 maja 2019, Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : sprawozdanie z konferencji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska