Jagiellonian University Repository

"Wytwarzanie lokalności a działalność Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (2005-2020). Perspektywa mobilności kulturowej."

pcg.skipToMenu

"Wytwarzanie lokalności a działalność Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (2005-2020). Perspektywa mobilności kulturowej."

Show full item record

dc.contributor.advisor Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.contributor.author Grzyska, Michał pl
dc.date.accessioned 2021-03-08T22:33:28Z
dc.date.available 2021-03-08T22:33:28Z
dc.date.submitted 2021-03-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266818
dc.language pol pl
dc.title "Wytwarzanie lokalności a działalność Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (2005-2020). Perspektywa mobilności kulturowej." pl
dc.title.alternative The production of locality and theater in Bielsko-Biała (2005–2020). A cultural mobility perspective. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca zawiera opis i analizę działań instytucji teatru publicznego w Bielsku-Białej, w latach 2005–2020, jako podmiotu wytwarzającego lokalność i pomagającego redefiniować lokalną tożsamość mieszkańców miasta w perspektywie mobilności kulturowej zdefiniowanej przez Stephena Greenblatta. Jest to studium przypadku budowania repertuaru teatru i innych jego działań, uznając różne perspektywy patrzenia poprzez pryzmat migracji, wykorzeniania i tymczasowych identyfikacji, odrzucając teleologiczne narracje. Spojrzenie poprzez zmiany, mobilność ludzi, przedmiotów i idei pozwała bowiem dostrzec podstawową dialektykę zmian i trwałości tożsamości kulturowych. pl
dc.abstract.en This is analysis of public theater institution in Bielsko-Biała from 2005 to 2020 in Stephen Greenblatt’s cultural mobility perspetctive. It focus on the activity of theater, which can help build a local community. This case study concerns the role of theater as a public institution in production of locality, from different points of view. Locality and local identity must be seen as a complex process that is changing constantly and theater may heave an ability to emerge local voices who change local identity. pl
dc.subject.pl lokalność, mobilność kulturowa, tożsamość, lokalne wspólnoty, teatr, instytucja publiczna pl
dc.subject.en locality, cultural mobility, local identity, local community, theater, public institution pl
dc.contributor.reviewer Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.contributor.reviewer Bal, Ewa [SAP11019931] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-146778-194039 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy performatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)