Jagiellonian University Repository

Budowa instytucji Państwa Irackiego w czasie interwencji amerykańskiej (2003-2011)

pcg.skipToMenu

Budowa instytucji Państwa Irackiego w czasie interwencji amerykańskiej (2003-2011)

Show full item record

dc.contributor.author Łukasiewicz, Piotr [SAP14028293] pl
dc.date.accessioned 2021-03-03T18:41:35Z
dc.date.available 2021-03-03T18:41:35Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266528
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Budowa instytucji Państwa Irackiego w czasie interwencji amerykańskiej (2003-2011) pl
dc.title.alternative State-building in Iraq during the US intervention 2003-2011 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 197-211 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/23014 pl
dc.abstract.pl Artykuł podsumowuje działania koalicji międzynarodowej pod przewodnictwem USA w Iraku w latach 2003-2011 w zakresie wsparcia budowy instytucji państwa. Opisane zostały działania wspierające budowanie nowej administracji irackiej oraz irackich sił zbrojnych i policji. Wyróżnione zostały trzy fazy interwencji, determinujące jej efekty: przedstawiono przebieg i skutki inwazji oraz rozwiązania administracji i sił zbrojnych, fiasko porozumienia o stacjonowaniu wojsk USA w Iraku po 2011 r. oraz inwazję ISIS i zajęcie Mosulu w 2014. Przez pryzmat tych wydarzeń opisana jest zarówno działalność koalicji, jak i władz irackich, które pod parasolem koalicji międzynarodowej podsycały rebelię sunnicką swoją sekciarską polityką oraz stosowały taktykę zagarniania zasobów państwowych. Budowanie instytucji państwa przez koalicję zakończyło się porażką. Po zakończeniu kampanii przeciwko ISIS Irak ma szansę na samodzielne zbudowanie własnych instytucji, pod warunkiem szerokiego wsparcia międzynarodowego. pl
dc.abstract.en he article depicts state-building efforts of the international coalition led by US in Iraq between 2003 and 2011. State-building activities in the area of governance and administration and security sector reform gained the highest interest and resources from the coalition. The story of state-building in Iraq is divided by crucial moments of country’s modern history: invasion and civil war that followed disbandment of public institutions and security forces in 2003, lack of fi nal agreement for US troops to stay in Iraq after 2011 and fi nally ISIS invasion and capture of Mosul in June 2014. Iraqi government led the country into civil unrest with its sectarian politics and with unprecedented capture of state resources. State-building in Iraq failed. After the defeat of ISIS Iraq faces a challenge of state-building on its own while still needing international assistance. Key words: state-building, Iraqi security forces, administration, civil war in Iraq. pl
dc.subject.pl budowanie państwa pl
dc.subject.pl irackie siły bezpieczeństwa pl
dc.subject.pl administracja pl
dc.subject.pl wojna domowa w Iraku pl
dc.subject.en state-building pl
dc.subject.en Iraqi security forces pl
dc.subject.en administration pl
dc.subject.en civil war in Iraq pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.title.volume Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-02-24 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska