Jagiellonian University Repository

Trocki mieszczanin kupcem i fabrykantem w Warszawie

pcg.skipToMenu

Trocki mieszczanin kupcem i fabrykantem w Warszawie

Show full item record

dc.contributor.author Dubiński, Adam [SAP14047035] pl
dc.date.accessioned 2021-03-02T22:02:21Z
dc.date.available 2021-03-02T22:02:21Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1733-7577 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266382
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Trocki mieszczanin kupcem i fabrykantem w Warszawie pl
dc.title.alternative How a burgher from Troki became a factory owner in Warsaw pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-9 pl
dc.abstract.pl Ogłoszenia w prasie warszawskiej sprzed I wojny światowej pozwalają prześledzić sukcesy zawodowe i tragedie rodzinne osiadłego nad Wisłą troczanina, Józefa Kapłanowskiego. pl
dc.subject.pl Karaimi w Warszawie pl
dc.subject.pl Kupiectwo warszawskie pl
dc.subject.pl Kupcy tytoniowi pl
dc.subject.pl Karaimskie wirtualne mapy pl
dc.description.volume 31 pl
dc.description.number 1-2 (66-67) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.33229/az.890 pl
dc.identifier.eissn 1733-7585 pl
dc.title.journal Awazymyz = [Nasz Głos] pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Dubiński, Adam: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religii pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa