Jagiellonian University Repository

Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust przeciwko Davidowi Jamesowi

pcg.skipToMenu

Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust przeciwko Davidowi Jamesowi

Show full item record

dc.contributor.author Szewczyk, Kazimierz pl
dc.date.accessioned 2021-03-02T18:21:43Z
dc.date.available 2021-03-02T18:21:43Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266356
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust przeciwko Davidowi Jamesowi pl
dc.title.alternative Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust v David James pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-10 pl
dc.subject.pl onkologia pl
dc.subject.pl terapia daremna pl
dc.subject.pl najlepiej pojmowany interes pacjenta pl
dc.subject.pl Ustawa o zdolności do czynności prawnych (Mental capacity act) pl
dc.subject.pl pacjent niekompetentny pl
dc.identifier.doi 10.26106/sy0s-wb18 pl
dc.contributor.institution Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ pl
dc.subtype Case pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.references An NHS Trust v DJ & Ors, [2012] EWCOP 3524. pl
dc.references Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust v James & Ors, [2013] EWCA Civ 65. pl
dc.references Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust v James, Michaelmas Term, [2013] UKSC 67. pl
dc.references David James Death: Doctors „Right” To Withhold Treatment, BBC News 2013. pl
dc.references Mental Capacity Act 2005, UK Public General Acts, 2005 c. 9. pl
dc.references Beauchamp T. L., Childress J. F. (1996), Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, Warszawa: KiW. pl
dc.references Department for Constitutional Affairs (2007), Mental Capacity Act 2005. Code of Practice, London: TSO. pl
dc.references Donnelly M. (2009), Best Interests, Patient Participation and the Mental Capacity Act 2005, “Medical Law Review” 17(1), 1-29. pl
dc.references Donnelly M. (2011), Determining Best Interests under the Mental Capacity Act 2005, “Medical Law Review” 19(2), 304-313. pl
dc.references Hope T., Slowther A., Eccles J. (2009), Best Interests, Dementia and the Mental Capacity Act (2005), “Journal of Medical Ethics” (35)12, 733-738. pl
dc.references Jackson E. (2016), Medical Law. Text, Cases, and Materials, Oxford: Oxford University Press. pl
dc.references Jones J. (2014), Case Comment – Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust v. James, UK Supreme Court Blog. pl
dc.references Montgomery J. (2015), Conscientious Objection: Personal and Professional Ethics in the Publics Square, “Medical Law Review” 23(2), 200-220. pl
dc.references Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, tłum. A. Romaniuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. pl
dc.references Smith S. W. (2013), Aintree University Hospital NHS Foundation Trust v. James, [2013] EWCACIV 65, “Medical Law Review” 21(4), 622-631. pl
dc.references Smith S. W. (2015), A Bridge Too Far: Individualized Claims of Conscience, “Medical Law Review” 23(2), 283-302. pl
dc.references Szewczyk K. (2010), Decyzje krytyczne w neonatologii i standardy ich podejmowania, “Diametros” 26. pl
dc.references Szewczyk K. (2010), Kazus Charlotte Wyatt, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ. pl
dc.references Szewczyk K. (2015), Problemy bioetyczne w otępieniu starczym, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ. pl
dc.references Szewczyk K. (2016), O medycznej daremności proceduralnej i o powodach, dla których należy ją włączyć w polskie regulacje bioetyczne i system prawny, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ. pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych