Jagiellonian University Repository

Diabeł tkwi w anegdotach : na marginesie książki Stanleya Fisha

pcg.skipToMenu

Diabeł tkwi w anegdotach : na marginesie książki Stanleya Fisha

Show full item record

dc.contributor.author Markiewicz, Henryk pl
dc.date.accessioned 2021-03-01T11:48:06Z
dc.date.available 2021-03-01T11:48:06Z
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266008
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Diabeł tkwi w anegdotach : na marginesie książki Stanleya Fisha pl
dc.title.alternative The devil is in anecdotes : on the margins of Stanley Fish's book pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 188-193 pl
dc.description.additional Na marginesie: Stanley Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, pod red. A. Szahaja, Kraków 2002 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/53839/WA248_70256_P-I-2524_markiew-diabel.pdf pl
dc.subject.pl Stanley Fish pl
dc.subject.pl interpretacja pl
dc.subject.pl retoryka pl
dc.subject.pl polityka pl
dc.subject.en Stanley Fish pl
dc.subject.en interpretation pl
dc.subject.en rhetoric pl
dc.subject.en politics pl
dc.description.number 4 (82) pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.identifier.eissn 2545-2061 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Muzy starsze i młodsze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-05 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa