Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznejPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Janowska Iwona
Biernacka, Michalina

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Janowska Iwona
Biernacka, Michalina

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Janowska Iwona
Biernacka, Michalina