Jagiellonian University Repository

To też było żydowskie miasteczko : Koszyce : studium (nie)pamięci

pcg.skipToMenu

To też było żydowskie miasteczko : Koszyce : studium (nie)pamięci

Show full item record

dc.contributor.author Papier, Sylwia [USOS145566] pl
dc.contributor.editor Ścibior, Agnieszka [USOS160092] pl
dc.date.accessioned 2021-02-27T11:27:08Z
dc.date.available 2021-02-27T11:27:08Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7720-475-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/265906
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title To też było żydowskie miasteczko : Koszyce : studium (nie)pamięci pl
dc.title.alternative It was a Jewish town too : Koszyce : a study in (un)memory pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo PETRUS pl
dc.description.physical 131-150 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 147-149 pl
dc.identifier.weblink https://academic-journals.eu/pl/wydawcy/monografie-towarzystwa-doktorantów-uj/n,231,pamiec-obraz-projekcja pl
dc.abstract.pl Artykuł służy przybliżeniu żydowskiej historii miasteczka Koszyce w południowej Polsce, którego pewne punkty topografczne rozważam w kategoriach miejsca nie-pamięci (Roma Sendyka). Zastanawiam się, czy i jak pamiętają mieszkańcy Koszyc, a może próbują stłumić historię niegdyś mieszkających tam Żydów. Na podstawie materiałów archiwalnych, wspomnień, świadectw odtwarzam historię społeczności żydowskiej w Koszycach i staram się przedstawić ślady ich przeszłej i aktualnej obecności w tym mieście. Dzięki nigdy wcześniej niepublikowanej i niezbadanej Kronice Parafii św. Marii Magdaleny, napisanej podczas II wojny światowej przez księdza, który służył w miejscowej parafii, a także jego dokładnym, detalicznym opisom, możliwe jest bardziej szczegółowe opisanie wydarzeń historycznych w mieście, w tym akcji deportacyjnej, która miała miejsce w listopadzie 1942 r. pl
dc.abstract.en Tis article focuses on the case of the polish city - Koszyce, which topographical points I consider as a form of the non-memory site (Roma Sendyka). I wonder if and how the inhabitants of Koszyce remember, or maybe they are trying to suppress Jewish history. Based on archival materials, memoirs, testimonies I reconstruct the history of the Jewish society in Koszyce, and I try to present traces of their past and present presence in this town. Tanks to never published before diary written during the II World War by the priest, who served in the local parish, and his precise description and details one can get the whole picture and write about the historical events in the city, as for example the action of deportation, which took place there in November 1942. pl
dc.subject.pl Koszyce pl
dc.subject.pl badania nad pamięcią pl
dc.subject.pl Żydzi pl
dc.subject.pl mikrohistorie pl
dc.subject.en Koszyce pl
dc.subject.en memory studies pl
dc.subject.en Jews pl
dc.subject.en microhistory pl
dc.description.series Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.title.container Pamięć, obraz, projekcja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-06-08 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 15; liczba stron 255; liczba arkuszy wydawniczych 17; pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo Petrus pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska