Jagiellonian University Repository

Teoria praw przyrody Armstronga wobec problemów identyfikacji i inferencji

pcg.skipToMenu

Teoria praw przyrody Armstronga wobec problemów identyfikacji i inferencji

Show full item record

dc.contributor.author Luc, Joanna [SAP14018026] pl
dc.date.accessioned 2021-02-26T20:31:08Z
dc.date.available 2021-02-26T20:31:08Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/265879
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Teoria praw przyrody Armstronga wobec problemów identyfikacji i inferencji pl
dc.title.alternative Armstrong’s theory of the laws of nature confronted with the problems of identification and inference pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 132-157 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 156-157 pl
dc.identifier.weblink https://diametros.uj.edu.pl/diametros/article/view/1180 pl
dc.abstract.pl Jedno ze współczesnych podejść do praw przyrody traktuje je jako relacje między uniwersaliami. Jego najbardziej rozwiniętą wersję przedstawił D.M. Armstrong. Celem tego artykułu jest rekonstrukcja i interpretacja jego koncepcji, ale też pokazanie, na czym polega wartość tej teorii, a jakie oczekiwania wobec niej są nieadekwatne. Punktem odniesienia są tu dwa znane zarzuty postawione teorii praw przyrody Armstronga, mianowicie problemy identyfikacji i inferencji. Teza artykułu głosi, że teoria Armstronga w ogólności, a jego odpowiedź na oba problemy w szczególności, opiera się na pewnych podstawowych zasadach metafizycznych: zasadzie tożsamości dla uniwersaliów, zasadzie niesprzeczności, relacyjnej zasadzie nieodróżnialności identycznych dla uniwersaliów oraz zasadzie przygodnej konieczności. Centralną częścią interpretacji jest pokazanie, jak przy użyciu tych zasad z odpowiednio rozumianych praw wynika z koniecznością zachodzenie pewnych stanów rzeczy. pl
dc.subject.pl ontologia pl
dc.subject.pl metafizyka pl
dc.subject.pl prawa przyrody pl
dc.subject.pl uniwersalia pl
dc.subject.pl problemy identyfikacji i inferencji pl
dc.subject.pl Armstrong pl
dc.description.volume 55 pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.1180 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.title.volume Definiując śmierć : poza biologią pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-02-24 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : filozofia pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa