Jagiellonian University Repository

From "Altneuland" to "Neuland : re-interpretation of Jewish/Israeli identity in modern Hebrew literature

pcg.skipToMenu

From "Altneuland" to "Neuland : re-interpretation of Jewish/Israeli identity in modern Hebrew literature

Show full item record

dc.contributor.author Boniecka-Stępień, Daria [SAP14027795] pl
dc.date.accessioned 2021-02-18T13:44:11Z
dc.date.available 2021-02-18T13:44:11Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1733-5760 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/265316
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title From "Altneuland" to "Neuland : re-interpretation of Jewish/Israeli identity in modern Hebrew literature pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-14 pl
dc.identifier.weblink https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=917327 pl
dc.subject.en Israeli literature pl
dc.subject.en Teodor Hertzl pl
dc.subject.en Eshkol Nevo pl
dc.subject.en Israel pl
dc.subject.en modern Israeli identity pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843925SJ.19.002.12225 pl
dc.identifier.eissn 2084-3925 pl
dc.title.journal Scripta Judaica Cracoviensia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-02-16 pl
dc.participation Boniecka-Stępień, Daria: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa