Jagiellonian University Repository

Ochrona sklepikarzy w czasie epidemii? Manipulacja! Przepisy mówią co innego

pcg.skipToMenu

Ochrona sklepikarzy w czasie epidemii? Manipulacja! Przepisy mówią co innego

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.date.accessioned 2021-02-18T11:21:19Z
dc.date.available 2021-02-18T11:21:19Z
dc.date.created 12 czerwca 2020 pl
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2719-339X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/265272
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ochrona sklepikarzy w czasie epidemii? Manipulacja! Przepisy mówią co innego pl
dc.title.alternative Protecting shopkeepers during an epidemic? Manipulation! The regulations say otherwise pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1 ekran pl
dc.description.additional Artykuł w czasopiśmie internetowym Dogmaty Karnisty, na portalu poświęconym prawu karnemu. Artykuł opublikowany 12 czerwca 2020 r. pl
dc.identifier.weblink https://www.dogmatykarnisty.pl/2020/06/ochrona-sklepikarzy-w-czasie-epidemii-manipulacja/ pl
dc.subject.pl prawo karne pl
dc.subject.pl covid-19 pl
dc.subject.pl kradzież szczególnie zuchwała pl
dc.subject.pl populizm penalny pl
dc.subject.en criminal law pl
dc.subject.en covid-19 pl
dc.subject.en audacious theft pl
dc.subject.en penal populism pl
dc.description.publication 0,1 pl
dc.title.journal Dogmaty Karnisty pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-02-04 pl
dc.participation Małecki, Mikołaj: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype OtherArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa