Jagiellonian University Repository

Dr. Wladimir Sylwester Kindraczuk : forgotten chemist of Łańcut and pioneer of probiotics = Dr. Włodzimierz Sylwester Kindraczuk : zapomniany aptekarz miasta Łańcuta i naukowiec-pionier probiotyki

pcg.skipToMenu

Dr. Wladimir Sylwester Kindraczuk : forgotten chemist of Łańcut and pioneer of probiotics = Dr. Włodzimierz Sylwester Kindraczuk : zapomniany aptekarz miasta Łańcuta i naukowiec-pionier probiotyki

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa