Jagiellonian University Repository

Filozoficzny namysł nad kulturami Wschodu : uwagi metodologiczne

pcg.skipToMenu

Filozoficzny namysł nad kulturami Wschodu : uwagi metodologiczne

Show full item record

dc.contributor.author Mróz, Piotr [SAP11012482] pl
dc.contributor.author Ruchel, Małgorzata [SAP11019625] pl
dc.contributor.author Wójcik, Anna [SAP11014424] pl
dc.contributor.editor Mróz, Piotr [SAP11012482] pl
dc.contributor.editor Ruchel, Małgorzata [SAP11019625] pl
dc.contributor.editor Wójcik, Anna [SAP11014424] pl
dc.date.accessioned 2016-05-19T10:48:31Z
dc.date.available 2016-05-19T10:48:31Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65148-50-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26486
dc.language pol pl
dc.title Filozoficzny namysł nad kulturami Wschodu : uwagi metodologiczne pl
dc.title.alternative Philosophical considerations on the Eastern cultures : metodological remarks pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner pl
dc.description.physical 7-18 pl
dc.description.additional Bibliogr. s.17 pl
dc.identifier.weblink http://libron.pl/katalog/czytaj/id/205 pl
dc.abstract.pl Filozofię kultur Wschodu pojmujemy jako refleksję nad konkretnymi formami kulturowymi wyrosłymi w cywilizacjach Wschodu, wykorzystującą rodzime wschodnie teorie kultury i schematy myślenia - zarówno jako narzędzie, jak i jako obiekt badawczy - stawiającą sobie za zadanie znalezienie odpowiedzi na potrzeby współczesnego człowieka Zachodu, zagubionego pomiędzy rozlicznymi, narzucającymi się w zglobalizowanym świecie formami tożsamości i przynależności kulturowej. Sięganie do zdobyczy intelektualnych innych kręgów kulturowych może nie tylko przyczyniać się do lepszego ich zrozumienia - a przez to do harmonijnego współistnienia - ale także wspomagać głębsze, bogatsze samorozumienie, dzięki znalezieniu obszarów wspólnych, uniwersalnych, oraz opartych na nich indywidualnych różnic. Jest to zatem rozszerzenie tradycyjnej zachodniej filozofii kultury, która chce równocześnie badać inne kręgi cywilizacyjne, jak i pozostawać z nimi w dialogu, poszukując wspólnego języka. pl
dc.abstract.en The philosophy of culture of the East is here understood as a reflection on specific cultural forms coming from the Eastern civilizations, that makes use of the indigenous theories of culture and mental patterns - both as a tool and as an object of thought - in the task of finding the answer to the needs of the contemporary Western man, lost between variegated identities and belongingnesses that impose on him in the globalised world. Reaching for the intellectual achievements of other cultural spheres can help not only to understand them better - and to peacefully coexist - but also to acquire a deeper self-understanding, through finding the common, universal spheres and individual cross-cultural differences based on them. It is therefore an extension of the traditional Western philosophy of culture that includes the philosophies of other civilizations; to examine them and to dialogue with them, trying to find a common language. pl
dc.subject.pl filozofia kultury Wschodu pl
dc.subject.en philosophy of culture of the East pl
dc.description.series Filozofia kultury pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Filozofia kultur Wschodu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-16 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)