Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Troska o siebie a rozwój człowieka

Troska o siebie a rozwój człowieka

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Drwięga, Marek [SAP11016369] pl
dc.date.accessioned 2016-05-19T06:15:54Z
dc.date.available 2016-05-19T06:15:54Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26451
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Troska o siebie a rozwój człowieka pl
dc.title.alternative Care of the self and human development pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 39-47 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-17-2012/Numer-1-2012/art/429/ pl
dc.abstract.en In the paper "Care of the self and human development" the author would like to draw readers` attention to the concept of self-care. This concept, according to the Czech philosopher Jan Patočka, is crucial for humanity formation. Patočka and another 20 century thinker Michel Foucault tried to revive the tradition of the care of the self. It is a matter of fact that this tradition lost its significance in the modern time partially because of the growing importance of scientific approaches toward human being. Despite this, care of the self can still be an important element in the human life. Care of the self can be understood as an alternative in the world dominated by scientism and instrumentalism because it tries to see human development as a process in which two approaches scientific and spiritual become one in the art of living. pl
dc.subject.pl bycie sobą pl
dc.subject.pl duchowość–naukowość pl
dc.subject.pl formowanie człowieczeństwa pl
dc.subject.pl Jan Patočka pl
dc.subject.pl Michel Foucault pl
dc.subject.pl rozwój pl
dc.subject.pl sztuka życia pl
dc.subject.pl troska o siebie pl
dc.subject.en be a true self pl
dc.subject.en spirituality-scientism pl
dc.subject.en human formation pl
dc.subject.en Jan Patočka pl
dc.subject.en Michel Foucault pl
dc.subject.en self development pl
dc.subject.en art of living pl
dc.subject.en care of the self pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843879PR.12.003.0378 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-13 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 8


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Dozwolony użytek utworów chronionych Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Dozwolony użytek utworów chronionych