Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Troska o siebie a rozwój człowiekaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Drwięga Marek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Drwięga Marek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Drwięga Marek