Jagiellonian University Repository

Apologia świętych obrazów jako odwiecznej tradycji narodu czeskiego w relacji Jana Frantiska Beckovskiego o obrazoburstwie w katedrze praskiej w roku 1619

Apologia świętych obrazów jako odwiecznej tradycji ...

Show full item record

dc.contributor.author Krasny, Piotr [SAP11014410] pl
dc.contributor.editor Kuczman, Kazimierz pl
dc.contributor.editor Witko, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2016-05-18T15:07:04Z
dc.date.available 2016-05-18T15:07:04Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7864-632-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26445
dc.language pol pl
dc.title Apologia świętych obrazów jako odwiecznej tradycji narodu czeskiego w relacji Jana Frantiska Beckovskiego o obrazoburstwie w katedrze praskiej w roku 1619 pl
dc.title.alternative Apology of the cult of holy pictures as age-long tradition of the Czech nation in the relation of Jan Frantisek Beckovsky about iconoclasm in the Prague cathedral in 1619 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwa AA pl
dc.description.physical 193-211 pl
dc.description.additional Książka stanowi pokłosie sesji "Sztuka po Trydencie" zorganizowanej w dniach 31.05-1.06.2012 r. w Krakowie pl
dc.subject.pl teoria sztuki sakralnej pl
dc.subject.pl czeskie piśmiennictwo o sztuce około 1700 pl
dc.subject.en theory of sacred art pl
dc.subject.en Czech artistic Theory circa 1700 pl
dc.description.series Studia de Arte Moderna; 1 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.container Sztuka po Trydencie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)