Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków, 25-26 września 2008 r.

Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna : materiały ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska