Jagiellonian University Repository

Stopień trudności słowa : w perspektywie glottodydaktycznej

pcg.skipToMenu

Stopień trudności słowa : w perspektywie glottodydaktycznej

Show full item record

dc.contributor.author Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.date.accessioned 2016-05-18T08:10:43Z
dc.date.available 2016-05-18T08:10:43Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0446-7965 pl
dc.identifier.other ROD UJ / P pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26320
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Stopień trudności słowa : w perspektywie glottodydaktycznej pl
dc.title.alternative Level of word difficulty : lexis in the process of language learning/teaching pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-26 pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.identifier.weblink http://jows.pl/sites/default/files/seretny_0.pdf pl
dc.abstract.pl Od 2004 r. uczący się języka polskiego jako obcego mają możliwość potwierdzania swoich umiejętności, zdając państwowy egzamin certyfikatowy. Przedstawiona w artykule makro- i mikroanaliza zapisów zawartych w Standardach wymagań egzaminacyjnych, dokumencie państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, ma na celu pokazanie, że certyfikacja znajomości polszczyzny opiera się na standardach europejskich, dobrze wpisując się w system rozwiązań proponowanych przez Radę Europy w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego. pl
dc.subject.pl nauczanie/uczenie się słownictwa w języku obcym pl
dc.subject.pl stopień trudności słowa pl
dc.subject.pl obciążenie pamięci w procesie uczenia się pl
dc.subject.en teaching/learning vocabulary in a foreign language pl
dc.subject.en word difficulty factor pl
dc.subject.en learning burden pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,92 pl
dc.title.journal Języki Obce w Szkole pl
dc.title.volume Rozwijanie sprawności receptywnych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-17 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa